Van daar-en-dan naar hier-en-nu

Van daar-en-dan naar hier-en-nu.

Ik vond het best even spannend,….

Afgelopen zaterdag, toen ik in een meeting met 40 hulpverleners een intervisie faciliteerde.

Eén van de deelnemers deelde een best practice.

Ze vertelde dat ze een cliënt door middel van ademhalingsoefeningen had geholpen ruimte te maken voor zijn eigen behoeften en wensen.

Uit de groep kwam de vraag hoe ze dat deed. Ze begon met de uitleg, een beschrijving van de oefening. Het was praten over.

Ik luisterde en dacht: ‘Hoe mooi zou het zijn als ze deze oefening nu gewoon met ons zou doen’.

Daarom onderbrak ik haar en vroeg haar ons te begeleiden in deze oefening.

Dat vond ze goed en het was een geweldige ervaring.

Van daar-en-dan naar het hier-en-nu.

Ook online? juist online!