DISC

Waarom

  • …hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen         veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?
  • …wordt de één overtuigd door feiten en de juiste argumenten terwijl anderen vooral luisteren naar wat hun gevoel hen ingeeft?
  • …richten sommige mensen zich voornamelijk op doelen terwijl anderen lijken te dolen in het leven?
  • …lijken sommige mensen van nature optimistisch en anderen meer pessimistisch?
  • …leven sommigen schijnbaar alleen maar voor de fun en de feestjes en anderen voor de serieuze dingen, zaken en regels?
  • …nemen bepaalde mensen makkelijk leiding op zich en nemen anderen genoegen met het volgen van deze mensen?
  • …zijn sommige mensen flexibel en hangen anderen aan procedures?
  • …zijn sommige mensen opdringerig en anderen vaak zelfopofferend?

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en –communicatie in kaart. Met DISC begrijp je beter wat jou en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken. Het begrijpen van jezelf, je collega’s, klanten, vrienden en gezinsleden helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te benaderen.

In het leven van alledag zul je de persoonlijkheidsstijlen in de praktijk herkennen omdat je dagelijks in meer of mindere mate met iedere stijl contact hebt. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit.

Het invullen van de vragenlijst gaat gemakkelijk en snel. Deze bestaat uit 96 stellingen. In blokjes van vier stellingen kies je steeds één stelling die het meest op jou van toepassing is en één die het minst op jou van toepassing is. De uitslag wordt verwerkt in een rapportage die jou zicht geeft in je persoonlijke waarden, sterke kanten, drijfveren, talent en potentieel.