De lamp en de fitting

“Ik had een mooi idee en deelde dat met mijn manager. Er werd niet op ingegaan, maar een paar maanden later kwam hij met datzelfde idee. Alsof hij het zelf had bedacht”.

Dit hoor ik weleens van mensen in mijn coachpraktijk. Niet leuk voor hen natuurlijk. Op den duur ook niet leuk voor de betreffende manager, die kiest voor eigen eer. Succes op de korte termijn. Maar niet op de lange.

Onlangs stond in de Volkskrant een Postuum voor Desmond Tutu:  'Het moreel kompas en het kritische geweten van Zuid-Afrika. De anti-apartheidsstrijder verkondigde verzoening, tolerantie en geweldloosheid. 

Zijn kracht daarbij was het om geen moment voor zichzelf alleen te willen spreken of handelen, maar steeds ervoor te zorgen dat anderen het gevoel kregen zelf het goede te willen doen.

Hij mocht dan een ‘peertje’ zijn, zo zei hij ooit, die ‘lamp’ kon slechts branden als andere mensen daarvoor de ‘fitting’ vormden en dus voor de energie zorgden.”

Desmond Tutu leerde en leefde het Afrikaanse Ubuntu: het besef dat geen mens zonder de ander kan bestaan.'

Wat een voorbeeld. Voor mij, voor de manager die pronkte met andermans idee, voor jou. 

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de fitting energie geeft en de lamp brandt?  

Hoe geef je anderen in je team het gevoel dat ze zelf het goede willen doen?  

Ø Benoem wat voor jou/jouw team ‘het goede’ is: wat jullie bijdrage is aan de organisatie (je purpose);

Ø Wees dankbaar voor elke (ook kleine) bijdrage in de richting van dit ‘goede’. 

Ø Benoem elke dag hoe je mensen ziet bijdragen. Wees hierin specifiek. 

Ø Benoem hierbij hun sterke punten en

Ø Spreek je waardering uit voor hun inzet.

Ik ontdek dat mijn gezin dezelfde principes gelden.