Meting Performance Happiness

Met behulp van de in Oxford ontwikkelde  iOpener People and Performance Questionnaire (iPPQ), zijn wij in staat het werkgeluksniveau te meten op individueel, team- en organisatieniveau. Werkgeluk (Performance  Happiness) heeft een aantoonbaar positief effect op de prestaties en de gezondheid van mensen en daarmee op de prestaties van de organisatie. Door werkgeluk te meten, wordt duidelijk hoe het in jouw organisatie staat met de performance van de mensen en de teams. Behalve het meten, geeft Wederzijds Werkt adviezen over hoe je werkgeluk kunt versterken. We helpen te ontdekken wat de professionals en teams zelf kunnen doen aan het vergroten van hun werkgeluk en waar de verantwoordelijkheid van het management ligt. 

Na de meting:

  • Ontvangt de individuele deelnemer een rapportage die in een persoonlijk gesprek wordt doorgenomen. De scan èn het begeleidende gesprek maken duidelijk wat nodig is om als individu het beste uit jezelf te halen en verder te groeien. 
  • Genereren wij een teamrapport waarmee de teamleden samen kunnen bespreken waarin ze succesvol zijn en wat ze willen behouden of juist  veranderen in hun teamwerk.
  • Krijgen leidinggevenden advies over het creëren van een omgeving waarin mensen het beste van zichzelf geven. We weten dat het om drie kernpunten draait: vertrouwen, trots en erkenning.

Het iOpener Institute uit Oxford deed 6 jaar onderzoek naar wat maakt dat mensen gelukkig werken. Interviews met duizenden werkenden heeft een helder inzicht opgeleverd in vijf drijfveren en drie omgevingsfactoren die zorgen voor werkgeluk. Als deze drijfveren en omgevingsfactoren goed zijn ontwikkeld, zullen medewerkers hun potentieel ten volle benutten en dus optimaal presteren. Want gelukkige werknemers zijn productief, minder vaak ziek, intrinsiek gemotiveerd, creatief, ondernemend, veerkrachtig, weerbaar en daarmee duurzaam inzetbaar.

Dit zijn de vijf drijfveren:

  • Bijdrage: de inspanning die je levert, de doelen die je daarmee haalt en de feedback die je krijgt.
  • Overtuiging: je motivatie op korte termijn. Je hebt de overtuiging dat je effectief en efficiënt bent en veerkrachtig bij tegenslag.
  • Cultuur: het gevoel dat je in de organisatie past en het goed kunt vinden met je collega’s.
  • Toewijding: je betrokkenheid op lange termijn, het gevoel dat je iets doet wat de moeite waard is en zin heeft voor jou.
  • Zelfvertrouwen: het geloof dat je hebt in jezelf, in je mogelijkheden èn het besef dat je de rode draad in je loopbaan ziet.