Drie bestanddelen van waardering

Hoe geef jij een compliment?

‘Waardeer altijd op een persoonlijke manier’, staat er op de website van de Nationale Complimentendag. ‘Kom niet met een one-size-fits-all bericht.'

Maar hoe doe je dat dan? Op een persoonlijke manier complimenteren.

Vaak gaan complimenten alleen over de ander en zeggen ze niets over de gever van het compliment:

‘Je bijdrage aan de vergadering was heel ondersteunend.’

‘Super dat je wilt invallen vanavond.’

Met zo’n compliment voel je je vast gevleid, maar wat heb je eigenlijk gekregen?

Het compliment lijkt op een oordeel. Weliswaar een positief oordeel, maar de gever onthult niets over zichzelf en speelt daarmee voor rechter. Dit stelt Marshall Rosenberg (Geweldloze Communicatie).

In een oprecht compliment laat je je vreugde blijken over de manier waarop iemand anders voor jou van betekenis was. Dit zorgt voor verbinding.

‘Dank je wel voor je ondersteunende bijdrage in de vergadering. Het hielp me enorm om mijn verhaal duidelijk naar voren te brengen.’

‘Wat super dat je wilt invallen vanavond. Je geeft me zo het gevoel dat we het echt samen doen.’

Wie geef jij vandaag een persoonlijk compliment?