Leiding geven en opvoeden,…  het verschilt niet zo veel.

Beiden een kunst. 

Leidinggevenden die het goed doen, geven richting en daarnaast vooral ook ruimte aan professionals om met ideeën te komen en hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. 

Deze positieve leider accepteert dat een fout maken erbij hoort. Zeker als je een nieuwe uitdaging aangaat. Zij waardeert je inzet, ziet en benoemt je sterke punten en ook wat je bijdraagt aan de teamdoelen. Zo stimuleert de positieve leider een groeimindset die in hoge mate bijdraagt aan werkgeluk.

In de opvoeding gaat het net zo, tenminste als we dat zouden doen zoals de Maya’s. 

In ‘Jagen, verzamelen en opvoeden’ legt Michealeen Doucleff uit wat we van de oude culturen kunnen leren als het gaat op de opvoeding van blije behulpzame kinderen. 

De Maya-methode bijvoorbeeld helpt om je (klein)kind vrijwillig te laten helpen met klusjes: 

- hij maakt zelf de keus om de taak te doen:

- hij voert de taak zelf uit, je geeft geen correctie, ook als t anders gaat   dan je zou willen; 

- t gaat om de oefening;

- je geeft geen lof over t resultaat, het is een leerproces; 

- je bent blij met zijn bijdrage;

En in dit geval werd het bordje boerenkool ook nog in 1x weg gegeten,….

‘Hebben wij gemaakt hè oma?’