Reviews & Testimonials over Wederzijds Werkt! & Christel Hebly

Bert Moormann, Directeur/bestuurder Domesta

"Ik heb nog nooit een interview met mezelf heb terug gelezen waarover ik van begin tot eind tevreden ben.  Je hebt niet alleen de goede vragen gesteld maar je bent ook een hele goede luisteraar. En vervolgens heb je het in pakkende taal opgeschreven. Focus op de inhoud, op de bedoeling van ons werk en de persoonlijke betrokkenheid hierbij. Zonder dat het ego te veel op de voorgrond staat. Kortom: Een groot compliment! Ik ben meer dan tevreden over het eindresultaat. Dankjewel voor je interesse. We gaan elkaar weer eens zien."

Petra van Gameren Ambtelijk secretaris Centrale Ondernemingsraad Sweco Nederland B.V.

"Met weinig zelfvertrouwen startte ik het traject met Christel als coach. In het traject heb ik geleerd naar mezelf te kijken en stil te staan bij wat ik kan, voel en vind. Door de ruimte en waardering die ik kreeg, ben ik mezelf meer gaan waarderen en is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Ik ben sterker geworden en zeg nu veel makkelijker wat ik ergens van vind. Ik voel me weerbaar. Christel is in staat om je een op een heel veilige manier een spiegel voor te houden. Ze ziet je sterke punten en nodigt je uit om ruimte in te nemen."

Anne-Marie le Doux, APG

"Christel heeft mij gecoacht vooruitlopend op een loopbaan stap. Ik heb haar leren kennen als een empathische en pragmatische coach. Ze heeft mij in een vijftal sessies zelf aan oplossingen laten werken, nieuwe inzichten gegeven en concrete handreikingen gedaan. Altijd mijn praktijk koppelend aan pragmatische en concrete gedragsaanpassingen of anders kijken. Deze helpen mij nog bijna dagelijks in mijn nieuwe rol. Christel voelt zicht duidelijk betrokken, werkt resultaatgericht en was zeer flexibel bij het inplannen van afspraken."

Pieter van Langen, Hogeschool van Amsterdam

"In het voorjaar van 2018 heeft Christel mij gecoacht bij de invulling van mijn rol als beginnend leidinggevende. Gedurende zes sessies hebben we onder andere gewerkt aan het inzicht in mijn eigen leiderschapskwaliteiten, aan positief leiding geven, en aan mijn rol bij de ontwikkeling van mijn team. Christels ontwikkelingsgerichte insteek is mij daarbij erg goed bevallen. In het traject had Christel continu oog en oor voor mijn vragen en uitdagingen. De ingezette gesprekstechnieken en instrumenten pasten daardoor goed bij mijn behoeften. Ook ondervond ik voldoende ruimte voor eigen sturing en prioritering, zonder dat we de lastigere onderwerpen uit de weg zijn gegaan. Ik heb de gesprekken ervaren als respectvol en zeer diepgaand, en het totale traject als zeer waardevol. Een investering in mijn eigen ontwikkeling waar ik nog lang plezier van ga hebben!"

Paul Westerlaken, Profila Zorg

"Wij wilden als team ambulant begeleiders in de hulpverlening een paar uur teambuilding doen. Doel was om te komen tot een duidelijker zicht op elkaars kwaliteiten en eventuele zwaktes in het team op tafel krijgen. Christel heeft ons een middag bij de hand genomen. Zij is een bevlogen, energieke, tactvolle, persoonlijke vrouw. Met haar eigen stijl, sterk afwisselend programma en prikkelende werkvormen heeft zij het maximale uit onze teammidddag weten te halen. We hebben een toffe tijd gehad met elkaar en ze heeft stukjes aangereikt waar we later als team verder mee konden en zijn gegaan."

Marie Hartman, Domesta

"Christel heeft met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan het leertraject de groep van 15 veldcoaches inzicht gegeven in theorie en de praktijk van coaching. De deelnemers hebben aangegeven meer inzicht te hebben gekregen in wat klantgerichtheid voor henzelf betekent en hoe ze collega’s van Domesta hierin mee kunnen nemen en feedback kunnen geven. Na de training heeft de groep zelf intervisie opgestart."

Nienke Ridder, HRmanager Monier

"Op onze afdeling Verkoop Binnendienst verliep de samenwerking tussen een aantal collega's al geruime tijd niet naar wens. Er was zo weinig begrip voor elkaar dat de sfeer op de afdeling te snijden was en dat kwam ook de effectiviteit van de afdeling niet ten goede. Diverse medewerkers liepen op hun tenen. We hebben Christel gevraagd het team te coachen. Christel kiest voor een positieve insteek en stelt het team prikkelende vragen als: “Wanneer ga jij gelukkig naar huis?” en “Wat is effectief teamwerk eigenlijk?” Ook is er aandacht voor ieders eigen, unieke kwaliteiten, zodat medewerkers inzicht krijgen en begrip voor sterke kanten en kwetsbaarheid. Het coachtraject heeft bijgedragen aan meer begrip voor elkaar. Dit uit zich in een positieve sfeer en een effectiever team. Christel wekt door haar openheid en doortastendheid vertrouwen bij zowel de medewerkers als de leiding."